Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok IX; No 1994
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXIV)

.

 Quentin Crisp

(1909-1999)


 
 "Jeśli idzie o smaczek, żaden 'instant' seks nie przewyższy tego, co masz po obraniu i upichceniu."
 "For flavor, instant sex will never supersede
the stuff you have to peel and cook."

 
 "Autobiografia to nekrolog w serialu bez ostatniego rozdziału."
"An autobiography is an obituary in serial form
with the last installment missing."

 
 "Recepta na osiągnięcie pomyślnych stosunków jest prosta: 
Traktuj wszystkie nieszczęścia jakby były drobnostkami,
ale nigdy nie traktuj drobnostek jakby były nieszczęściem."
"The formula for achieving a successful relationship is simple:
you should treat all disasters as if they were trivialities
but never treat a triviality as if it were a disaster."

 "Eufemizmy to niemiłe prawdy dyplomatycznie uperfumowane".
Euphemisms are unpleasant truths wearing diplomatic cologne."

 
 "Sprowadź czym jesteś do tego co robisz. 
Twoja praca powinna mieć znamiona twojej osobowości, 
nigdy na odwrót."
"You bring what you are to what you do.
Your job should bear the imprint of your personality, not vice
versa."

[QZM03::027];[QEP55::254]
No: 1994; w sieci: 22.8.2008

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter