Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok IX; No 1990

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Władysław Syrokomla

(1823-1862)

Sąsiadeczko, nie bij w klawisz

Sąsiadeczko, nie bij w klawisz,
Bo tym chłopców nie zabawisz,
A chorego i sąsiada
Rżnąć po uszach nie wypada.
Dobry tata dla swej córki
Kupił polki i mazurki…
Lepiej poproś swego taty,
By ci składał asygnaty.

Little neighbour, spare those keys

Little neighbour, spare those keys,
You will not please boys with these,
Do not bash with useless labours
Ears of ill-in-bed and neighbours.
Your fond daddy not to irk us
Bought you polkas and mazurkas – 
Better ask him, that for you
He arrange some rendez-vous.

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@bigpond.com

[QZM03::024];No: 1990; w sieci: 16.8.2008


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.86

  Site Meter