Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok IX; No 1989
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CLXXIV)

.

 Mary Kay Ash

(1918-2002)


 
 "Z punktu widzenia aerodynamiki trzmiel nie powinien fruwać, 
ale on o tym nie wie i sobie fruwa."
"Aerodynamically, the bumblebee shouldn't be able to fly,
but the bumblebee doesn't know that so it goes on flying anyway."

 
 "Nie możesz jeść i równocześnie kąsać."
"You can eat an elephant one bite at a time."
 
 "Każdy ma niewidoczny znak zawieszony u szyi mówiący: 
'Zrób mnie bym czuł się ważnym'. 
Nigdy nie należy zapominać o tym pracując z ludźmi".
"Everyone has an invisible sign hanging from their neck saying,
'Make me feel important.'
Never forget this message when working with people."

 
 "Nie ma tego dobrego, co by na złe nie wyszło".
"Every silver lining has a cloud."
 [przestawienie powiedzonka: 
"Every cloud has a silver lining."
co odpowiada naszemu: 
"nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło".]

[QZM03::0xx];[QEP55::254]
No: 1989; w sieci: 15.8.2008

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter