Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok IX; No 1985

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Wladyslaw Broniewski

(1897-1962)

List z więzienia 

Córeczko moja, ja z więzienia
do ciebie piszę list.
Ponuro wieczór w noc się zmienia,
od dworca słychać świst,

za oknem szare szmatki nieba
w żelaznej ramce krat,
i wróble drobią kruszki chleba,
nim dalej fruną w świat,

To nic, córeczko, nic, że ciężko
za ciosem pada cios:
ja jestem z tych, co zimne męstwo
ciskają w twardy los.

Ty nie wiesz, że tu czas upływa
jak krew z otwartych żył…
Bądź zdrowa, miła, bądź szczęśliwa,
mnie musi starczyć sił,

bo dziś Pielgrzymów ja rówieśnik,
wygnańców depczę ślad
i muszę donieść ciężar pieśni
na tamten brzeg mych lat.

Letter from prison

My darling daughter, from my jail
I write to you this letter.
the gloomy evening light soon fails,
I hear a railcar clatter,

outside torn rags of clouds have spread
across bars’ their grey,
and sparrows peck at crumbs of bread
before they wing away.

It’s nothing, dear, that hard and crude
blows fall on my tough pate,
I am of those who manlihood
toss at malignant fate.

You cannot know that time here flows
like blood from open vein…
Stay well, dear, and in gladness grow.
I must my strength retain,

for I to Pilgrims’ band belong,
I share the Exiles’ strife,
and bear the burden of my song
to other shores of life.

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@bigpond.com

[QZM03::020];No: 1985; w sieci: 10.8.2008


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.86

  Site Meter