Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok IX; No 1984
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXII)

.

 Jacqueline Kennedy Onassis

(1929-1994)


"Cel w życiu to jedyny majątek wart poszukiwań".
"An aim in life is the only fortune worth finding." 

 "Jeśli jesteś partaczem w wychowaniu dzieci, nie sądzę że cokolwiek innego byś robił dobrze, ma jakieś znaczenie."
"If you bungle raising your children, I don't think
whatever else you do well matters very much."

  "Powinniśmy wszyscy naprawiać zło które widzimy, 
a nie tylko na nie narzekać."
"We should all do something to right the wrongs that we see
and not just complain about them."

"Są dwa rodzaje kobiet, takie które chcą mieć władzę w świecie, 
i takie, które chcą mieć władzę w sypialni."
"There are two types of women: those who want power in the world,and those who want power in the bedroom." 

[QZM03::021];[QEP61::161]
No: 1984; w sieci: 9.8.2008

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter