Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok IX; No 1975
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXI)

.

Aspiracje / Aspirations (2)

 

"Jeżeli sami nie mamy spokoju ducha,
Na próżno szukać go w źródłach zewnętrznych."
"If we have not peace within ourselves,
it is vain to seek it from outward sources."

 Francois de la Rochefoucauld


 "Jeżeli świadomoe świadomiesz starasz się być mniejszym niż mógłbyś być, ostrzegam cię, że będziesz głęboko nieszczęśliwy do końca życia."
"If you deliberately plan to be less than you are capable of being,
then I warn you that you'll be deeply unhappy for the rest of your life"

 Abraham H. Maslow


 "Jeśli nie wiesz co jest twoją pasją, wiedz, że jedną z racji twojego istnienia na ziemi jest znalezienie takowej."
"If you don't know what your passion is,
realize that one reason for your existence on earth is to find it."

 Oprah Winfrey


 "Jeśli nie mówisz prawdy o sobie, 
nie możesz mówić prawdy o innych."
"If you do not tell the truth about yourself
you cannot tell it about other people."

 Virginia Woolf



 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter