Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok IX; No 1974

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

 

Niełatwo być wielkim Polakiem...

Przykłady 'polskiego patriotyzmu' podane przez nie byle kogo, bo samego Cypriana Kamila Norwida.

1. X. P. Skarga, jezuita, zagrożony kijami od dobrych Polaków, kiedy schodził z mównicy, z której prorokował. 
(Por. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska, kurs I, wykł.. XL: "Powiadają, że raz przy wyjściu z kościoła spoliczkowano go publicznie... - przekl. L. Płoszewskiego.)

2. Jan III Sobieski, okrzyknięty zdrajcą ojczyzny od patriotycznych Polaków, zgromadzonych naówczas w Gołębiu.

3. X. Adam Czartoryski, opisany i odrukowany jako zły Polak, we wszystkich dziennikach emigracyjnych z wyjątkiem jednego (to jest tego, który do Księcia należał).
(Tym jedynym dziennikiem było wydawane w Paryżu pismo "Trzeci Maj".)

4. Adam Mickiewicz, lżony jako zły Polak w Dreźnie, skoro nie przybył na powstanie z Neapolu i nie dotknął się powstania, w które nie wierzył.

5. Maurycy Mochnacki, zelżony na ulicy jako agent rządu rosyjskiego, skutkiem rękopismu, którego do dziś nikt nie zna i nie czytał, i nie widział.
(Mowa tu o słynnym memoriale aresztowanego Mochnackiego (z r. 1824) na temat młodzieży, wychowania i szkolnictwa w Królestwie Polskim - wydrukowal go dopiero Szymon Askenazy.)

6. Zygmunt hrabia Krasiński, uderzony w policzek od dobrego Polaka.
(było to na Uniwersytecie Warszawskim w r. 1829, policzkującym zaś był Leon Łubieński, syn generała Tomasza.)
7. Władysław hrabia Zamoyski, uderzony kijem przed kościołem S. Magdaleny w Paryżu od walecznego Polaka.

8. Generał Bem, po dwakroć dosięgany kulą dobrego Polaka z pistoletu, która raz się oparła na pięciu frankach w srebrze (rzeczy rzadkiej u tego wodza w kieszeni!)
(Pierwszy raz w Melun (1833)- kula Platona Pasierskiego, drugi raz w Peszcie (1849)- kula Franciszka Kolodziejskiego.)

9. Ludwik Mierosławski, uderzony w policzek przez heroicznego Polaka w Paryżu.
(Mowa o gorszącym zajściu w dniu 2 lutego 1865r. w paryskiej Cafe Voltaire, gdzie dwaj bracia Marchwińscy, dawni gorący przyjaciele Mierosławskiego, spoliczkowali go publicznie. Czyn ten spotkał się z powszechnym potępieniem i wywołał setki protestacji i adresów skierowanych do Mierosławskiego.)

Słabszą czcionką to przypisy z "Pism Norwida", wybranych i objaśnionych przez Juliusza W. Gomulickiego.

Podaję w kontekście awantury dokoła Lecha Wałęsy.

zebrane z którejś polskiej listy dyskusyjnej (1991?)
[QZE04::006];[QNT49::053]
No: 1974; w sieci:24.7.2008

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter