Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok IX; No 1971

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Jan Lechoń

(1889 - 1956)

Spotkanie

Dzisiaj nocą samotną, spędzoną bezsennie,
Po promieniach księżyca, jakimś dziwnym tchnieniem,
Sam nie wiem, jak się nagle ocknąłem w Rawennie
I z dawno utęsknionym spotkałem zwidzeniem.

Przez otwarte ktoś okno grał cicho na flecie, 
I wiatr lekki woń przyniósł duszącą, upojną -
Jak w mistycznym w nią szedłem wplątany bukiecie, 
Pod nieba wyiskrzoną kopułą dostojną.

"Będziecie wysłuchani tęskniący, więc proście!"
Jak przez Boga zaklęty przymknąłem powieki - 
I tylkom jakiś dziwny posłyszał szum rzeki,
A później, później Danta ujrzałem na moście.

"Tyżeś to, ty mój mistrzu! Dlaczego tak blady
I czemu taki dziwny niepokój cię żarzy?
Przychodzę cię ubłagać o sekret twej twarzy.
Nic nie wiem. Zabłądziłem. I proszę twej rady".

On to rzekł, czy rzekł księżyc, czy woda to rzekła,
Padłem, głowę ukrywszy rękami obiema:
"Nie ma nieba i ziemi, otchłani, ni piekła,
Jest tylko Beatrycze. I właśnie jej nie ma".

The meeting

Last night, spent in my sleepless and solitary manner,
Lifted on beams of moonlight, with no premonition,
I myself know not how, I awoke in Ravenna,
To meet the long-awaited, long-sought, apparition.

Through an open sash somewhere I heard a flute play,
A slight breeze carried heavy and over-ripe scents,
And I entered enwrapped in a mystic bouquet,
Beneath heaven’s dome starry, august and immense.

“You who yearn shall be answered, so ask what you wish”,
As if under God’s spell I my eyes closed, aquiver,
Only heard a strange murmur arise from the river,
And later, later, Dante I saw on the bridge.

“It is you, you, my Master! But why, why so pale?
And why this strange unease that’s aflame in your heart?
I come to ask what is it that sets you apart,
I know nothing. I’m lost. And I would hear your tale”.

He said, or said the water, or moon, as I fell
Having covered my head with both arms in my fear,
“There is no earth, nor heaven, no limbo, nor hell,
There’s only Beatrice. And she is not here”.

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@bigpond.com

[QZM03::017];No: 1971; w sieci:20.7.2008


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.86

  Site Meter