Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok IX; No 1970
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCX)

.

Aspiracje / Aspirations

 

"Jeżeli to, czego dokonałeś nie jest sprawiedliwe, 
nie odniosłeś sukcesu."
"If what you have done is unjust,
you have not succeeded."

 Thomas Carlyle


 Jeśli osiągnąłeś wszystko co sobie zaplanowałeś, 
znaczy za mało zaplanowałeś.
"If you have accomplished all that you have planned for yourself, you have not planned enough."

 Edward Everett Hale


 "Jeśli mała rzecz potrafi cię zezłościć, 
czy to nie świadczy o twoim wymiarze?"
"If a small thing has the power to make you angry,
does that not indicate something about your size?"

 Sidney J. Harris


 " Jeśli nie masz miłości bliźniego w swoim sercu, 
masz najgorszą postać choroby sercowej."
"If you haven't any charity in your heart,
you have the worst kind of heart trouble."

 Bob Hope


[QZM03::016];[QEP58::022]
No: 1970; w sieci:18.7.2008

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter