Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok IX; No 1965
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCIX)

.

 Idee / Ideas

 

"Idee biegną szybko, gdy nadejdzie ich czas."
"Ideas move fast when their time comes."

Carolyn Heilbrun


"Przed inwazją armii można się obronić, 
ale nie przed inwazją idei."
"An invasion of armies can be resisted, 
but not an invasion of ideas."

Victor Hugo


"Kiedy jesteśmy zmęczeni, atakują nas idee, 
które już dawni nas zdobyły."
"When we are tired, we are attacked by ideas 
we conquered long ago."

Friedrich Nietzsche


 "Jeśli masz jabłko i ja mam jabłko, i wymienimy się tymi jabłkami, wtedy każdy z nas w dalszym ciągu będzie miał jedno jabłko. 
Lecz jeśli masz jakąś ideę i ja mam jakąś ideę i wymienimy się tymi ideami, wtedy każdy z nas będzie miał dwie idee."
"If you have an apple and I have an apple and we exchange these
apples, then you and I will still each have one apple.
But if you have an idea and I have an idea and we exchange these
ideas, then each of us will have two ideas."

George Bernard Shaw


[QZM03::014];[QEP55::254]
No: 1965; w sieci:11.7.2008

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


  Site Meter