Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok IX; No 1961

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Boleslaw Leśmian

(1877 - 1937)

Zmienionaż po rozłące?

Zmienionaż po rozłące? O, nie, nie zmieniona! 
Lecz jakiś kwiat z twych włosów zbiegł do stóp ołtarzy, 
A, choć brak tego zbiega nie skalał twej twarzy 
Serce me w tajemnicy przed twym sercem kona... 

Dusza twoja śmie marzyć, że, w gwiezdne zamiecie 
Wdumana, będzie trwała raz jeszcze i jeszcze - 
Lecz ciało? Któż pomyśli o nim we wszechświecie, 
Prócz mnie, co tak w nie wierzę i kocham, i pieszczę? 

I gdy ty, szepcząc słowa, z ust zrodzone znoju, 
Dajesz pieszczotom ujście w tym szepcie, co pała, 
Ja, zamilkły wargami u piersi twych zdroju, 
Modlę się o twojego nieśmiertelność ciała.

Changed during this absence?

Much changed during this absence? Not changed in my eyes!
But some bloom from your hair fled to altars afar,
Though the lack of this truant your face has not marred
My heart in deepest secret before your heart dies…

Yet your soul dares to dream: in yon vast starry mess
It, absorbed. will endure in time endless immersed –
But the flesh? Who will mind it through all universe
Except I, who believe it, and love, and caress?

And when you, whispering words from lips alien to want,
Give loose to those caresses which burn, and enmesh,
I, grown dumb with my lips at your perfect breast’s font
But pray for the immortal career of your flesh.

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@ozemail.com.au

[QZM03::012];No: 1961; w sieci:6.7.2008


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter