Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok IX; No 1960
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCVIII)

.

Idee / Ideas

 

 "Można żyć w cieniu jakiejś idei zupełnie jej nie pojmując."
"One can live in the shadow of an idea without grasping it."

 Elizabeth Bowen


 "Nic bardziej niebezpiecznego niż idea, 
jeśli to jedyna jaką posiadasz."
"Nothing is more dangerous than an idea
when it is the only one you have."

 Emile Chartier


 "Dowodem pierwszorzędnej inteligencji jest umiejętność uznawania dwu sprzecznych idei w tym samym czasie,
 przy równoczesnym zachowaniu umiejętności działania."
"The test of a first-rate intelligence is the ability
to hold two opposed ideas in the mind at the same time,
and still retain the ability to function."

 F. Scott Fitzgerald


 "Umysł ludzki rozszerzony o nową ideę 
już nigdy nie powróci do poprzedniego wymiaru"
"Man’s mind stretched to a new idea
never goes back to its original dimensions."

 Oliver Wendell Holmes, Sr.


[QZM03::013];[QEP55::254]
No: 1960; w sieci:4.7.2008

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter