Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok IX; No 1950
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCVI)

.

 ściany,mury / walls (2)

 

 "Przychodzi taki czas w życiu człowieka, kiedy musi on zmierzać do swojego celu, i jeżeli nie ma drzwi lub okien, 
przejdzie przez ścianę."
"There comes a time in a man's life when to get where he has to go, if there are no doors or windows, he walks through a wall."

 Bernard Malamud


 "Mury, które budujemy dookoła siebie, a które mają oddzielać nas od smutku, oddzielają nas także od radości."
"The walls we build around us to keep sadness out
also keep out the joy."

 Jim Rohn


 "Kto buduje mury oddzielające innych, 
buduje też mury dla swojej wolności."
"He who builds walls to create exclusion for others
builds walls across his own freedom."

 Rabindranath Tagore


 "Człowiek to dziwne zwierzę. 
Nie potrafi czytać pisma na ścianie, 
dopóki nie odwróci się do niej plecami."
"Man is a strange animal.
He generally cannot read the handwriting on the wall
until his back is up against it."

 Adlai E. Stevenson


[QZM03::008];[QEP59::005]
No: 1950; w sieci:20.6.2008

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter