Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok IX; No 1941

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Bolesław Leśmian

(1877 - 1937)

Tu jestem – w mrokach ziemi

...Tu jestem – w mrokach ziemi i jestem – tam jeszcze,
W szumie gwiazd, gdzie niecały w mgle bożej się mieszczę,
Gdzie powietrze, drżąc ustnie, sny mówi i gra mi,
I jestem jeszcze dalej poza tymi snami.
Tu się spieszę dośpiewnie, tam – docisznie zwlekam
I trwam, niby modlitwa, poza swą żałobą,
Ta, co spełnić się nie chce, bo woli być sobą.

I am here – in earth’s twighlight

I am here – in earth’s twilight, and am – there, in space,
In stars’ hum, where unwhole I in God’s mist have place,
Where the air, mouth atremble, speaks dreams, to me playing,
And I’m here, even further, beyond all this saying.
Everywhere I await me, towards me I go,
Here I singingly hum, there – I wait hushing slow,
And survive, like a prayer, beyond this my grieving,
Which would not be fulfilled, to itself rather cleaving.

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@ozemail.com.au

[QZM03::005];No: 1941; w sieci: 7.6.2008


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.86

  Site Meter