Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok IX; No 1940
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CLXXIV)

.

 Niepowodzenie / Failure

 

 "Przeżycie kilku niepowodzeń w młodości 
to największa korzyść  praktyczna ."
"There is the greatest practical benefit
in making a few failures early in life."

T. H. Huxley


 "Niepowodzenie, w pewnym sensie, jest drogą do sukcesu tak jak każde odkrycie, które okaże się błędem, prowadzi nas do żarliwego poszukiwania prawdy."
 "Failure is, in a sense, the highway to success,
inasmuch as every discovery of what is false
leads us to seek earnestly after what is true."

John Keats


 "Niepowodzenia, powtórzone niepowodzenia, są drogowskazami na drodze do sukcesu.
Błądzimy naprzód do sukcesu. 
"Failures, repeated failures, are finger posts
on the road to achievement.
One fails forward to success."

Charles F. Kettering


 "Niepowodzenie może stać się dogodnym, starym przyjacielem."
"Failure can get to be a rather comfortable old friend."

 Mignon McLaughlin


[QZM03::004];[QEP57::113]
No: 1940; w sieci:6.6.2008

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter