Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok IX; No 1933

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.

Niewolniczy los (2).
(
cz. 1 patrz tu)

Po sprowadzeniu do kraju przeznaczenia, kolonii hiszpańskich, potem angielskich, 'towar należało oznakować. Było to zajęcie trudne, ale miało też znaczenie wychowawcze i edukacyjne, dla wszystkich zainteresowanych...

Zauważmy, że narzędzia używane do znakowania stosowano do naszych dni. Tak znakowano bydło, konie i inny żywy dobytek. Dopiero teraz przechodzi się na bardziej rozwiniętych ranczach na system platikowych zawieszek.. 

W kraju docelowym niewolnika trzeba było zachować w bezpiecznym miejscu, uniemożliwić ucieczkę, i wystawić na sprzedaż. Oczywiście cały system prawny i opinia społeczna w krajach, gdzie dobrobyt opierał się na niewolnictwie, za zadanie pierwszorzędne uznawał absolutne prawo właściciela do życia swojej własności (p. tu).

Los niewolnika, prawie we wszystkich wypadkach był ten sam..

[QZE03::070];[QAB00::054]p224d,256c,288h
No: 1933; w sieci: 19.2.2008

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.85

  Site Meter