Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok IX; No 1932

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Niewolniczy los (1).

Instytucja niewolnictwa jest stara jak świat. Niewolnictwo kultywowane było przez wszystkie ludy i kultury na wszystkich kontynentach od najdawniejszych czasów. Miało tylko różne formy. 

Skłonni jesteśmy uważać, że polowania na czarnych niewolników w Afryce Zachodniej organizowane były przez bandy białych sprowadzonych w tym celu na portugalskich statkach. Taki obraz wytworzyć sobie można wedle  wielu podręczników i popularnych opracowań. Okazuje się jednak, że dostarczycielami czarnego złota byli sami Afrykanie. W plemiennych rozgrywkach łowiono sąsiadów, najpierw dla własnego użytku, na ofiary religijne, do pracy, wreszcie do garnka. Kiedy jednak nagle wytworzył się olbrzymi popyt i można było sprzedawać współbraci za kolorowe szkiełka, perkaliki, chusteczki, broń i proch, wszystko się zmieniło. Niewolników łowiono, doprowadzano do wybrzeża i sprzedawano na oczekujące tam statki. 

Dopiero na statkach 'opiekę' nad niewolnikami przejmowali biali. Najczęściej robili to z prawdziwym oddaniem i poświęceniem. Oczywiście sprawa dyscypliny była rzeczą zupełnie podstawową. W surowym ich życiu sprawa ta była często ich jedyną rozrywką..

(c. d. patrz tu)

[QZE03::069];[QAB00::054]p96bc,64h,128f
No: 1932; w sieci: 18.2.2008

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.85

  Site Meter