Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok IX; No 1931
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCII)

.

 Nudziarstwo / Bore

 

"Nudziarz. rz., Osoba która mówi, kiedy ty chcesz by słuchała."
"Bore. n., A person who talks when you wish him to listen." 

 Ambrose Bierce


 "Nudziarze: Ludzie mówiący o sobie, 
kiedy ty myślisz wyłącznie o tobie."
"Bores: People who talk of themselves,
when you are thinking only of yourself."

 Marguerite Blessington


 "Często przebaczamy tym, którzy nas nudzą, 
ale nie darujemy tym, których my zanudzamy."
"We often forgive those who bore us,
but we cannot forgive those whom we bore."

 Francois De La Rochefoucauld


 "Tajemnica bycia nudziarzem to mówienie wszystkiego."
"The secret of being a bore is to tell everything."

 Voltaire


 "Jeżeli już raz kogoś zanudziłeś, 
jest rzeczą prawie niemożliwą odnudzić go."
"If you have once thoroughly bored somebody
it is next to impossible to unbore him."

 Elizabeth von Arnim


[QZM03::001;[QEP57::217]
No: 1931; w sieci: 17.2.2008

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter