Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok IX; No 1930

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Konstanty Ildefons Gałczyński

(1905-1953)

Bajka o sześciu tłumaczkach

Sześć tłumaczek w ramach nieuzgodnienia
tłumaczyło tę samą powieść w oparach natchnienia;
pierwszej wyszedł poemat oktawą,
drugiej coś ye sportu: „Kiszka, brawo!”,
trzecia przywiozła powieść historyczną
p.t. „Zamierzchłe czasy”,
czwarta rewelację w trzech tomach (nieomal klasyk!),
piąta reportaż „Tam, gdzie był dół”,
szósta + „O hodowli pszczół”.

Pytanie: Skąd ta historia dzika?

Odpowiedź: Żadna nie znała języka.

Morał, czyli pouczenie:
Więc po co sięgać do oryginału?
Zamiast jednego, sześć dzieł powstało.

A fable about six translators

Six lady translators, no coordination,
translated the same book with superb inspiration:
the first produced an epic, in verse, in octavo,
the second preferred sport, with “Rinaldinho, bravo!”
the third wrote a weighty historical novel
which was titled : “The Old Days”,
the fourth a best-seller, three vols. (‘beyond praise!’)
the fifth a report on “Holes, Thai and Chinese”,
the sixth: “On Keeping of Bees”.


Why this weird story, why all their anguish?


The answer: none of the six knew the text language.


The moral, or lesson hence drawn:
- Why should they bother at all with 

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@ozemail.com.au

[QZM02::099]; No: 1930; w sieci: 16.2.2008


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.86

  Site Meter