Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok IX; No 1926
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CLXXIV)

.

 William Butler Yeates

(1865 - 1939)


"Sprzeczka z innymi to gadanina,
Sprzeczka z samym sobą, to poezja."
"We make out of the quarrel with others, rhetoric,
but of the quarrel with ourselves, poetry." 

"Ludzie próżni mają skłonność do skrajnych opinii."
 "All empty souls tend toward extreme opinions." 

  "Jeśli cierpienie daje mądrość, chcę być mniej mądry."
"If suffering brings wisdom, I would wish to be less wise."

 "Nieinność i piękno nie maja innego wroga poza czasem."
"The innocent and the beautiful have no enemy but time." 

  "Edukacja to nie napełnianie wiadra, ale zapalanie ognia."
"Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire."

[QZM02::097];[QEP57::113]
No: 1926; w sieci: 11.2.2008

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter