Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok IX; No 1921
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CC)

.

 Przebaczenie / Forgivness (2)

 

 "Przebaczanie to cecha ludzi silnych. 
Słaby nigdy nie przebacza."
"Forgiveness is an attribute of the strong.
The weak can never forgive."

 Mohandas K. Gandhi


 "Łatwo jest wybaczać innym ich błędy; 
znacznie więcej odwagi potrzeba by im przebaczyć, 
że widzieli nasze błędy."
 "It is very easy to forgive others their mistakes;
it takes more grit and gumption
to forgive them for having witnessed your own."

 Jessamyn West


 "Wiele obiecujących uzgodnień upadło, 
choć obie strony gotowe były wybaczyć, 
ale żadna ze stron nie była gotowa, by jej wybaczono."
 "Many promising reconciliations have broken down because,
while both parties came prepared to forgive,
neither party came prepared to be forgiven."

 Charles Williams


[QZM02::095];[QEP57::061]2
No: 1921; w sieci: 4.2.2008

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter