Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok IX; No 1917

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

.
 

Nowości w świecie wyznań religijnych.

W Niżnym Nowogrodzie powstała prawosławna grupa wyznaniowa, której przedmiotem kultu jest Włodzimierz Putin, 'odchodzący' prezydent Rosji. Wyznawcy głoszą, że wielki Prezydent jest żywą inkarnacją Apostoła Pawła i króla Salomona. 'Myśmy nie wybrali Putina' - twierdzą wyznawcy - 'sam Bóg nam go wybrał'.

Na zdjęciu wcielony Salomon najwyraźniej udziela poufnych instrukcji Patriarsze Rosji. 

 

 

Zauważmy, że nie pierwszy to przypadek zatrudniania króla Salomona do prowadzenia spraw politycznych. Bardzo piękny przykład to Karol Wielki. Poniżej segment jego wspaniałej złotej korony z podobizną Salomona. Karol Wielki nie uważał się za wcielenia wielkiego króla i mędrca, ale jego następcą, w pewnym sensie..

o Putinie informację podała Agencja 'Nowosti', 11.12.2007
[QZE03::063];[QEP57::119];ART38026-03;RCP050066-20-027
No: 1917; w sieci: 29.1.2008

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.85

  Site Meter