Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok IX; No 1916

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Jarosław Iwaszkiewicz

(1894 - 1980)

I dzień nie dzień, i noc nie noc...

I dzień nie dzień, i noc nie noc.
Kiedy odpływasz, muzo, w dal.
I każdej twojej kropli żal,
Kiedy wyczerpiesz swoją moc.

Ale ty wracasz, jasna, w dół,
Spadasz na czoło me jak kruk!
I słyszę w dali morza huk,
I serce pęka mi na pół.

Bo ty masz w ręku ostry nóż,
Wbijasz go w serce: wierć w nim, wierć!
Bo życie to już prawie śmierć,
Bo śmierć to życie już.

Day is not day, and night not night…

Day is not day, and night not night, 
When you, o muse, me so forsake,
The loss of every drop an ache,
When you’re bereft of your full might.

But you swoop downward yet anew,
Land, like a raven, on my head!
Afar I hear the sea’s grim tread,
And my heart shatters into two.

For in your hand you hold a knife,
Into my heart you press it: press!
For life has now become as death,
And death already life.

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@ozemail.com.au

[QZM02::093];No: 1916; w sieci: 27.1.2008


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.86

  Site Meter