Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok IX; No 1912

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

.
 

Średniowieczne głośniki.

 'Środki masowego przekazu' bardzo były ograniczone w dawnych czasach. To nie to co teraz, kiedy każdy kościółek spowity jest elektronicznym 'odrutowaniem', z konfesjonałem włącznie (były takie wieści!). Średniowieczny podsłuch wymagał specjalnych muszli akustycznych, które znajdują się w niektórych starych budowlach. 
Interesujący sposób wynaleziono dla podniesienia skuteczności rozgłosu. W ściany starych kościołów i cerkwi w Polsce i na Rusi wmurowywano gliniane garnki zwrócone wylotem do wnętrza świątyni. Rzekomo znakomicie poprawiały akustykę skromnych pomieszczeń. Garnki znalezione w murach cerkwi św. Bazylego w Owruczu, w najstarszej cerkwi (XI w.) na dawnych wschodnich rubieżach Polski  (obecnie Ukraina). W kościele w Grodnie, w tzw "Koloży" aż sto podobnych głośników ułatwiało słuchanie kazań. Podania mówią o głośnikach w kościołach wileńskich, a także w katedrze włocławskiej z r. 1340. Kołożańskie głośniki były dosyć duże, wysokie na 18 cali miały wylot o średnicy 4 cali (dawny polski cal wynosił 24 mm). Oto jeden z głośników ze zbiorów Zygmunta Glogera spod Tykocina (1845 - 1910). Ciekawe, czy przeprowadzono badania nas skutecznością poprawy akustyki pomieszczeń w wyniku wmurowania dzbanów w ściany. Może wartałoby wrócić do tej techniki wobec okropnej czasem akustyki miejsc publicznych w nowoczesnej architekturze?

[QZE03::057];[QAB04::051]p192
No: 1912; w sieci: 22.1.2008

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.85

  Site Meter