Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok IX; No 1910
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

(ser. CXCVIII)

.

 Praca / Work (2)

 

 "Moje doświadczenie wskazuje mi, że praca jest najlepszym sposobem wydźwignięcia się z bezdna rozpaczy."
"My experience has been that work
is almost the best way to pull oneself out of the depths."

Eleanor Roosevelt 


 "Praca wykonywana z miłością jest tajemnicą wszelkiego 
ładu i szczęścia."
"Work lovingly done is the secret of all order and all happiness."

 Auguste Rodin


 "Jeśli człowiek kocha pracę w swoim zawodzie niezależnie od sukcesu lub uznania, jest powołańcem bogów."
"If a man loves the labor of his trade,
apart from any question of success or fame, 
the gods have called him."

Robert Louis Stevenson 


 "Naczelną umiejętnością jest 
zatarcie granic między pracą a zabawą."
 "The supreme accomplishment is to 
blur the line between work and play."

Arnold J. Toynbee 


[QZM02::091];[QEP55::083]
No: 1910; w sieci: 18.1.2008


 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter