Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok IX; No 1907

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Zdradliwa jagódka.

Wiadomo, że niektóre pasożyty, niezwykle proste, potrafią zmieniać zachowanie się zwierząt na swoją korzyść. Dotyczy to także człowieka, kiedy to toksoplazmoza potrafi zmienić psychikę zakażonej osoby. 
Interesującym przykładem jest mrówka, która 'zmuszona' zostaje przez pasożyta do udawania ... owocu. Jest to niezwykła forma mimikry, nie przynosi ona korzyści dla nosiciela pasożyta, a jest korzystna wyłącznie dla pasożyta. Zaczyna się od tego, że olbrzymia (1 cm) mrówka żyjąca w tropikalnych krajach Ameryki (Cephalotes atratus) znajduje w ptasich odchodach jaja pasożytniczego robaka. Rozwija się on w organizmie mrówki, i jak to robak, produkuje mnóstwo jaj. Najdziwniejsze jest to, że równocześnie powoduje zmianę zabarwienia odwłoka, zmienia się też zachowania się mrówki. Odwłok, normalnie czarny, przybiera barwę i kształt atrakcyjnej dla ptaków jagody. Zmylone tym ptaki zjadają odwłok mrówki, której normalnie nie ruszają. Na to tylko czekały jaja robaka. Rozwijają się w przewodzie pokarmowym ptaka, zostają wydalone z odchodami, na co czekają mrówki zakażają się pasożytem. I tak toczy się światek mrówczo - ptasio - robaczy. Ażeby rzecz ubarwić, zakażone robakiem mrówki  wymachują zapraszająco czerwonym odwłokiem, na co dają się złapać ptaki..
Jest to pierwszy przypadek mimikry zwierzęcej z owocem jako motywem przewodnim. 

[QZE03::054];[QEP57::047]
No: 1907; w sieci: 14.1.2008

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.85

  Site Meter