Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok IX; No 1903

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Jan Brzechwa

(1898 - 1966)

Bezpotomność

Jestem sam założycielem mojego rodu.
I na mnie ten ród wygaśnie;
Nie dbałem o męskiego potomka za młodu,
A może syn przydałby się właśnie?

Kto bowiem przejmie glorię mojego nazwiska?
Kto puści honoraria za pisma zebrane?
Gdy tak o tym pomyślę, serce mi się ściska,
Że bez potomka zostanę.

Ale zaraz myśl inna starość mi umila,
Że mieć syna nie zawsze jednak się opłaci,
Bo a nuż bym przypadkiem spłodził imbecyla,
Grafomana lub syjamskich braci?

I zresztą skąd mam pewność, na co syn by wyrósł?
Nie modliłby się przecież i nie śpiewał kolęd,
Lecz mógłby zeń być pijak, podrywacz i szmirus
Albo zwykły chuligan typu „Made In Poland”.

Mówię tak, bo znam życie. Jabłko od jabłoni
Pada dzisiaj daleko, więc już się nie łudzę.
Sam potrafię roztrwonić to, co syn by strwonił.
Wolę mieć raczej wnuczki. Oczywiście – cudze.

Without issue

With me has the history of my race begun,
And with me shall die out this breed;
I cared not for male issue when I was young,
But a son could prove handy indeed?

For who will be heir to the pride of my name?
Who the royalties earn on my Works year by year?
When upon this I ponder, my heart aches with shame,
That I shan’t leave behind me an heir.

But another thought makes this much easier to bear:
That a son does not always turn out like a prince,
What if I, by some chance, for some dumb ox must care,
Or a scribbler, or Siamese twins?

And how can I be certain how this son turns out,
For sure, not religious, or holy,
Could instead be a drunkard, a skinhead, a lout,
Or just some hooligan, type: “Made in Poland’.

I know life, so I say this. An apple will wander,
These days, far from the tree-trunk; it could even be worse.
I can squander myself what a son would have squandered,
I would like some granddaughters. But not mine, of course.

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@ozemail.com.au

[QZM02::089];No: 1903; w sieci: 9.1.2008


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.86

  Site Meter