Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok IX; No 1901

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.

 

 

 

 

Gwiazda Betlejemska.

Od setek lat głowiono się nad naturą 'Gwiazdy Betlejemskiej', dogowskazem Trzech Króli zmierzających pokłonić się Dzieciątku. Wobec komputeryzacji astronomii jest rzeczą stosunkowo łatwą dokładne odtworzenie układu nieba gwiaździstego na każdy moment na wiele tysięcy lat wstecz. Nie dotyczy to komet, niestety. 
Ostatnio amerykański uczony Grant Matthews z Uniwersytetu Notre Dame, specjalista w zakresie astrofizyki teoretycznej ustalił, że około 2000 lat temu były trzy układy astronomiczne, które wyróżniały się jasnością.
20 lutego roku 6 p.n.C. zblizone do siebie były Mars, Jupiter i Saturn w gwiazdozbiorze Ryb. 17 kwietnia tego samego roku  ustawione był  Jupiter, Saturn i księżyc w gwiazdozbiorze Barana. Trzecia możliwość zachodziła 11 lat później, kiedy to w gwiazdozbiorze Lwa ustawione były blisko Jupiter i Wenus. Mamy więc do wyboru aż trzy możliwości. Astronom skłania się do możliwości drugiej. 

Ostatnio też, jak wiemy i z prasy polskiej, włoscy producenci znanego powszechnie 'Red Bulla' zakwestionowali dokładność relacji o Trzech Mędrcach ze wschodu, co to przynieśli dary Dzieciątku. Ich zdaniem mędrców było czterech, obok miry, kadzidła i złota, czwarty mędrzec darował puszkę 'Red Bulla', a aniołowie śpiewnie zapewniali, że napój doda skrzydeł konsumentom. Wersja ta nie znalazła potwierdzenia i tymczasem nie weszła na ekrany telewizyjne. Prawdopodobnie została odesłana do odpowiedniej komisji dla sprawdzenia jej wiarygodności. 

 

 

Bardziej miarodajne informacje o Trzech Królach można znaleźć tu: A, B, C, D, E.

[QZE03::038];[QEP56::230];[QEP56::013]
No: 1902; w sieci: 8.1.2008

 
     

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.85

  Site Meter