Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok IX; No 1900
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CXCVI)

.

 Okazja / Opportunity

 

 "Poprawić złotą chwilę okazji, uchwycić dobra będące w naszym zasięgu, to wielka sztuka życia."
"To improve the golden moment of opportunity,
and catch the good that is within our reach,
is the great art of life."
 Dr. Samuel Johnson
 "Po drabinie sukcesu najlepiej wspinać się po szczeblach okazji."
"The ladder of success is best climbed
by stepping on the rungs of opportunity."
 Ayn Rand
 "Lepiej być przygotowanym na okazję i jej nie mieć, 
niż mieć okazję i nie być na nią przygotowanym."
"It is better to be prepared for an opportunity and not have one
than to have an opportunity and not be prepared."
 Whitney M. Young, Jr.

[QZM02::087];[QEP56::058]
No: 1900; w sieci: 6.1.2008

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter