Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok IX; No 1896

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Leopold Staff 

(1878-1957)

Dary życia

Wznieść ręce w górę, jak drzewo gałęzie,
I szumieć w duszy, błogosławiąc losy
Za te uciski, pęta i uwięzie,
Z których się serce wyrywa w niebiosy.

W piwnicy krzepić się jak w gór ozonie
I dniom dziękować, gdy jak w nocy ciemno,
Gdy wiem, że w walce ostatkiem sił gonię,
A nie wiem nawet już, czy Bóg jest ze mną.

Lecz choćby klęska skończyła me boje,
Choćby najsrożej los na mnie się zaciął,
Nie zmarnowane będzie życie moje,
Bom tworzył pieśni i miałem przyjaciół.


Life’s gifts


Lifting my hands up, as trees raise their branches,
with soul’s leaves’ murmur one’s fate daily praising
for all the pressures and hard circumstances
from which to heaven the heart’s ever rising,

thriving in cellars as in mountain air,
thanking the days when they’re dark as the night,
knowing that with my last breath I still dare,
not knowing whether my God’s at my side,

though in this struggle I well may be bested,
and though most cruelly fate scourges me hence,
yet I am certain my life shan’t be wasted,
for I made songs and had many friends.

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@ozemail.com.au

[QZM02::088];No: 1896; w sieci: 1.1.2008


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.86

  Site Meter