Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1895
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CXCV)

.

 Okazja / Opportunity

 

 "Mądry stwarza więcej możliwości, niż ich zajduje."
"A wise man will make more opportunities than he finds."
 Francis Bacon
"Znaleźć to, do czego jest się zdolnym, 
zapewnić sobie możliwość wykonywania tego, 
to klucz do szczęścia."
"To find out what one is fitted to do,
and to secure an opportunity to do it,
is the key to happiness." 
 John Dewey
"Ciągle jest prawdą, że człowiek jest szczególnie ludzki, kiedy potrafi przekształcić przeszkody w pomocne okazje."
"It still holds true that man is most uniquely human
when he turns obstacles into opportunities."
 Eric Hoffer
 "Kto odrzuca niezwykłą okazję, 
traci wygraną tak, jakby ją przegrał"
"He who refuses to embrace a unique opportunity
loses the prize as surely as if he had failed."
 William James

[QZM02::084]
[QEP56::058]
(ser. CXCIV)

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter