Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1894

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Cyprian Kamil Norwid

(1821-1883)

Aerumnarum plenus

Czemu mi smutno i czemu najsmutniéj,
Mamże Ci śpiewać ja - czy świat i czas?...
Oh! bo mi widnym strój tej wielkiej lutni,
W którą wplątany duch każdego z nas.

I wiem, że każda radość tu ma drugą,
Poniżej siebie, przeciw-radą łzę,
I wiem, że każdy byt ma swego sługę,
I wiem, że nieraz błogosławiąc, klnę.

Czemu mi smutno? - bo nierad bym smucić
Ani przed sobą kłamstwa rzucać cień,
By skryć, jak czego nie można odrzucić,
By uczcić, czego wyciąć trudno w pień.

Więc to mi smutno - aż do kości smutno -
I to - że nie wiem, czy ten ludzi stek
Ma już tak zostać komedią-okrutną
I spać, i nucić śpiąc: "To, taki wiek!"

Więc to mi smutno i tak coraz gorzéj,
Aż od-człowiecza się i pierś, i byt;
I nie wiem, czy już w akord się ułoży,
I nie wiem, czy już kiedy będę syt...!

I nie wiem - czy już będę mógł nie wiedzieć,
że coraz żywot mniej uczczony tu -
że coraz łatwiej przychodzi powiedzieć,
Ze snu się budząc: "Wróćmyż znów do snu."

Aerumnarum plenus

Why am I sad, and what makes me most gloomy?
You want songs – is this the world and the time?...
Oh! For I do know the mighty lute’s tuning
In which the soul of each of us is twined.

And I know, that each joy here must be followed
By, hid below it, some kill-joy hot tears,
Know, each existence has also a fellow,
And know, while blessing, I may often curse.

Why am I sad? – For I would not make sad,
Nor cast before me the shadow of lies,
To hide, what one can’t get rid of instead,
To praise,, what cannot be rooted out quite.

That’s why I’m saddened – saddened to the bone –
And this - not knowing, if this human page
Has to remain still a comedy of groans;
To sleep, and sleeping, hum,: “It’s such an age!”

And so I am sad, and daily grow dumb,
Till is un-manned both one’s being and breast,
And do not know if some quittance will come,
If in contentment I shall ever rest.

And do not know – but can I now not know –
That this Life here is each day held more cheap,
That it is easier each day to speak so,
Waking from sleep: “Let us go back to sleep”.

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@ozemail.com.au

[QZM02::086];No: 1894; w sieci: 30.12.2007


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.86

  Site Meter