Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1888

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Mira Kuś 

Grudniowy poranek

Z mgły 
nieoczekiwanie 
wyłaniają się oszronione drzewa i krzewy.
Biali kurierzy czyjeś obecności,
niosący mgliste listy
z tajemnymi pieczęciami.
W nieruchomych szatach, białych, misternych koronkach; 
w  wykrochmalonych, sztywnych krezach, 
w których chronią miękkie, czujnie wyciągnięte szyje.
Cisza głęboko skrywa niepokój.
A jeszcze głębiej ukrywa - spokój. Wielki, bezbrzeżny 
dar łaskawy odległych, śniegowych pól 
ludzkiego umysłu.
Sprawy najprostsze. Czy spadnie śnieg?
Czy powietrze straci głowę i zawiruje
białymi śnieżynkami?
Zapach mlecznej porannej kawy
zakotwicza płynne kształty. Powoli
pojawiają się kontury i wyraźnieje krajobraz 
pod znużonymi powiekami.

Jakiż to ptak
zaczyna nagle swą piosenkę?

(2004)


December Morning

Mist.
Unexpectedly
from which emerge frost-powdered trees and shrubs the white couriers 
      of some being bearing misty missives sealed with secret seals.
in motionless apparel white elaborate lacework in starched ruffs which 
      protect the soft watchfully extended necks.
The silence deeply hides the disquiet
and even more deeply the calm. 
Great gracious limitless gift from distant snowfields of the human mind The matter is simple. Will there be snow?
Will the air lose its head and start swirling with white snowflakes?
The fragrance of white morning coffee
anchors the fluid outlines. Slowly
appear the contours and the landscape grows distinct beneath the tired eyelids.

What bird is this
which suddenly begins its song??

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@ozemail.com.au

[QZM02::085];No: 188; w sieci: 22.12.2007


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.86

  Site Meter