Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1887

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

.
 

Madonny w dawnej ilustracji
(wędrówki po sieci).

Interesujący zbiór legend, podań i ilustracji dotyczących Madonny w różnych czasach i konwencjach artystycznych znaleźć można w pięknym dziele Anny Jameson wydanym w 1891 r. : "Legend of the Madonna as represented in the fine arts", (Lodnon, Longmans, Green, and Co.)
Rzecz jest dostępna w sieci w formacie pdf i choć 'waży' prawie 47 Mb (ponad 480 str), ale warta ściągnięcia. 
Oto jedno ze starszych wyobrażeń Madonny z dzieciątkiem, wcale nie takim młodym. Malowidła pochodzi z siódmego wieku i znajdowało się w rzymskich katakumbach. Znak pokoju ma tu charakter ozdoby i symetrią odpowiada błogosławiącej Marii Panny. 

A to Madonna na tronie z ósmego wieku. Twarz poważna, raczej surowa, a Jezusek jedną ręką błogosławi, a w drugiej trzyma narzędzie kaźni..

Uroczo prezentuje się Jezusiczek na późniejszych obrazach . Oto 'Madre Pia' na tronie modląca się do syna, który w pozie niedbałej rozciąga się na jej kolanach.. (Vivarini, XV w.) Drugi obraz Carlo Crivelliego (1446 - 1505) przedstawia Madonnę ukoronowaną z bardzo naturalnie przytulonym Dzieciątkiem. W obu przypadkach Madonna ma łagodny wyraz twarzy, już bardziej współczesny. 

       

W książce Anny Jameson jest ponad 160 starannych szkiców odtworzonych tak jak na to pozwalała ówczesna technika drukarska. 

[QZE03::044];[QCB19::005]..
No: 1887; w sieci: 21.12.2007

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.85

  Site Meter