Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1883
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

(ser. CXCIV)

.

 Louis Kronenberger    (autor, krytyk teatralny ,USA)

 (1904 - 1980)


 "Jest felietonisty rzeczą pisać o sprawach, 
które nie są jego sprawą."
 "It's the gossip columnist's business 
to write about what is none of his business."

 "Nasz problem, jako Amerykanów, nie jest to, że poezja życia przemieniła się w prozę, ale że przekształciła się w kopię reklam."
 "The trouble with us in America isn't that the poetry of life has turned to prose, but that it has turned to advertising copy."
 "Wysoko wykształceni nudziarze są najgorsi; wiedzą tak piekielnie wiele szczegółów, by nimi zanudzać."
 "Highly educated bores are by far the worst; they know so much, in such fiendish detail, to be boring about."
 "Jednym z nieszczęść naszych czasów jest to, że uwalniając się od fałszywego wstydu, zabiliśmy tak wiele wstydu prawdziwego."
 "One of the misfortunes of our time is that in getting rid of false shame we have killed off so much real shame as well."
 "Wiele osób nie chce uczciwych odpowiedzi o ile uczciwe, znaczy nieprzyjemne lub niepokojące. 
Wolą stonowane, które oddalają niepokoje."
 "Many people today don't want honest answers insofar as honest means unpleasant or disturbing. 
They want a soft answer that turneth away anxiety."

[QZM02::082];[QEP56::058]
No: 1883; w sieci: 14.12.2007

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter