Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1878
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CXCIV)

.

 Margaret Atwood

(1939-)


"Prawdziwi odważniacy myślą o sobie, że są normalni"
"The truly fearless think of themselves as normal."
"Nie módl się nigdy o sprawiedliwość, bo możesz ją otrzymać."
 "Never pray for justice, because you might get some."
"Rozwód jest jak amputacja; przeżyjesz, ale jest cię mniej."
"A divorce is like an amputation; 
you survive, but there's less of you.

"Ciągle uważamy, że silny mężczyzna, to urodzony przywódca, 
podczas gdy silna kobieta to pewna anomalia."
"We still think of a powerful man as a born leader
and a powerful woman as an anomaly." 

[QZM02::078];[QEP55::254]
No: 1878; w sieci: 6.12.2007

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter