Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1877

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

 

 

 

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Niezwykłe konsekwencje komputeryzacji. 

Pewien uczony holenderski z Uniwesytetu w Maastricht, specjalista w zakresie sztucznej inteligencji i programowania komputerowego jest zdania, że już w połowie naszego wieku komputery będą tak inteligentne, a sztuka symulowania procesów życiowych i psychicznych będzie tak zaawansowana, że współżycie z komputerami będzie czymś możliwym i oczywistym. Tak więc zawieranie małżeństw z komputerem będzie powszechne i zalegalizowane prawnie. Zresztą i teraz nikt nie sprawdza wskaźnika inteligencji kandydatów do stanu małżeńskiego, komputer w takim stadle będzie górował nad partnerem w zakresie IQ. 
Uczony zaznaczył, że jak będą małżeństwa, to będą też komputerzątka, jak naturalny wynik związku małżeńskiego. 
Najbardziej zaskakujący jest ostateczny wniosek: sprawa pedofilii zostanie raz na zawsze rozwiązana. Przecież nie będzie można zabronić kontaktów płciowych z maszyną-komputerzątkiem. Jednym słowem, świetlana przyszłość przed pedofilami.

[QZE03::030];[QEP55::315]
No: 1877; w sieci: 5.12.2007

 
.

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


v.55

  Site Meter