Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1874

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Stanisław Grochowiak

(1934 – 1976)

Dla zakochanych to..

Dla zakochanych to samo staranie – co dla umarłych,
Desek potrzeba zaledwie też sześć,
Ta sama ilość przyćmionego światła.

Dla zakochanych te same usługi - co dla umarłych,
Pokój z miłością otoczcie bojaźnią,
Dzieciom zabrońcie przystępu.

Dla zakochanych – posępnych w radości – te same suknie.
Nim drzwi zatrzasną,
Nim zasypią ziemię,
Najcięższy brokat odpadnie z ich ciał.

For those in love..

For those in love the same care is expected – as for the dead,
Boards are required, but no more than six,
The same level of some rather dim lighting.

For those in love the same service is needed – as for the dead,
The room of loving surround with great awe,
Children should not be let enter.

For those in love – and gloomy in rapture – same dress is needed,
Before doors’ slamming,
Before earth’s shovelled,
Heaviest brocade from the flesh falls away.

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@ozemail.com.au

[QZM02::027];No: 1874; w sieci: 30.11.2007


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.86

  Site Meter