Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1873
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

(ser. CXCIII)

.

 Margaret Atwood

(1939-)


 "Nie jedz niczego, czego nie jesteś gotów zabić. 
Nie zabijaj niczego, czego nie jesteś gotów zjeść."
 "Don't eat anything you aren't prepared to kill.
Don't kill anything you aren't prepared to eat."

 "Poprawna ocena jest wynikiem doświadczenia.
Doświadczenie wywodzi się z błędnych ocen."  
 "Good judgment comes from experience.
Experience comes from bad judgment."

 "Strach ma swą woń, tak samo jak miłość"
 "Fear has a smell, as love does."
 "Nade wszystko, nie pozwól byż ofiarą."
 "This above all, to refuse to be a victim."

[QZM02::0xx];[QEP55::254]
No: 1873; w sieci: 29.11.2007

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia


v.46

  Site Meter