Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1868
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CXCII)

.

 William Ashley (Billy Sunday)
[amerykański kaznodzieja]

(1862 - 1935)


 "Chodzenie do kościoła nie zrobi cię chrześcijaninem,
 tak jak przez chodzenie do warsztatu samochodowego 
nie staniesz cię samochodem."
 "Going to church doesn't make you a Christian
any more than going to a garage makes you an automobile."

 "Staraj się chwalić swoją żonę, 
nawet kiedy początkowo ją to przeraża."
 "Try praising your wife, even if it does frighten her at first."
 "Więcej osób przegrywa z braku celu niż z braku talentu."
 "More men fail through lack of purpose than lack of talent."
 "Świat jest zły od góry. Trzeba go odwrócić do góry nogami 
aby od góry był jak należy."
 "The world is wrong side up.
It needs to be turned upside down in order to be right side up."

[QZM02::075;[QEP55::137]
No: 1868; w sieci: 24.11.2007

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia


v.46

  Site Meter