Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1856
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CXC)

.

 Doświadczenie / Experience

 

"Dla większości ludzi doświadczenie jest jak światło rufowe statku, oświetla tylko przebytą drogę."
 "To most men, experience is like the stern lights of a ship,
which illumine only the track it has passed."

 Samuel Taylor Coleridge


"Dwóch rzeczy uczy nas doświadczenie:
pierwsza, to że musimy zmienić mnóstwo rzeczy;
druga, że nie należy zmieniać zbyt wiele."
"Experience has two things to teach:
the first is that we must correct a great deal;
the second, that we must not correct too much."

Eugene Delacroix 


 "Doświadczenie to nie to, co przydarza się człowiekowi, 
ale to, co on robi z tym, co mu się przydarzyło."
"Experience is not what happens to a man;
it is what a man does with what happens to him."

 Aldous Huxley


 "Doświadczenie to dobry nauczyciel, ale każe sobie drogo płacić." 
"Experience is a good teacher, but her fees are very high."

W. R. Inge 


 "Doświadczenie: 
grzebień jaki ci życie daje, kiedy straciłeś już włosy."
"Experience: a comb life gives you after you lose your hair."

 Judith Stern


[QZM02::072];[QEP55::137]
No: 1856; w sieci:8.11.2007

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter