Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1853
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CLXXXIX)

.

 Jean Giraudoux

(1882 - 1944)


 "Płaczący dochodzą do siebie szybciej, niż śmiejący się."
 "Those who weep recover more quickly than those who smile."
 "Człowiek ma tylko jedną drogę do nieśmiertelności na ziemi:
zapomnieć, że jest śmiertelny."
 "A man has only one way of being immortal on earth:
he has to forget he is a mortal."

 "Kwiat to poezja rozmnażania."
 "The flower is the poetry of reproduction.
"Żaden poeta nie objaśniał natury tak swobodnie, 
jak prawnik objaśnia prawdę."
 "No poet ever interpreted nature as freely
as a lawyer interprets truth."

[QZM02::068];[QEP55::083]
No: 1853; w sieci:
4.11.2007

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter