Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1851

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco


 


 
.

Halina Poświatowska

(1935 - 1967)


Kiedy umrę kochanie

kiedy umrę kochanie
gdy się ze słońcem rozstanę

i będę długim przedmiotem raczej smutnym

czy mnie wtedy przygarniesz
ramionami ogarniesz
i naprawisz co popsuł los okrutny

często myślę o tobie
często piszę do
ciebie
głupie listy - w nich miłość i uśmiech


potem w piecu je chowam

płomień skacze po słowach
nim spokojnie w popiele nie uśnie

patrząc w płomień kochanie
myślę - co się też stanie
z moim sercem miłości głodnym

a ty nie pozwól przecież
żebym umarła w świecie
który ciemny jest i który jest chłodny


When I die o my dear

when I die o my dear,
when the sun disappears
and a long subject rather sad I become
 
will you gather me up then
in your arms will entrap then
and repair what a cruel fate’s done
 
often thinking of you
often writing to you
stupid letters – with love and sad laughter
 
- in the stove for safe-keeping
word to word flames are leaping
fall asleep in the ashes soon after
 
looking dear at the flame
I think – what will remain
of my heart which so much love can hold
 
and you should not permit
that I from a world flit
which is dark and with colours so cold  

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@ozemail.com.au

foto: Wikipedua
[QZM02::0xx];
No: 1851; w sieci: 1.11.2007 

 


witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.86

  Site Meter