Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1846

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

Jedno zdumienie dziennie...

 

 zestawienia tematyczne 

 Dinosaurowe problemy z nastolatkami.

Sprawa dojrzałości płciowej i zachodzenia w ciążę przed osiągnięciem pełnej dojrzałości fizycznej jest poważnym zagadnieniem socjalnym. Przedwczesne rozpoczynanie życia płciowego jest przedmiotem ingerencji prawa w większości krajów cywilizowanych. Nastolatki w ciąży to trudny problem wielu szkół i zakładów opieki nad dziećmi niechcianymi. 
Dzielimy tę cechę fizjologiczną z krokodylami (krokodylicami?) i jaszczurkami. Do towarzystwa tego dołączono ostatnio dinozaurzyce. 
Szczegółowe badania kości dinozaurów: Tyrannosaurus rex, Allosaurus i Tenontosaurus wykazały, że młode samice w wieku ośmiu do osiemnastu lat miały tkankę medularną (medullary tissue), która powstaje przed składaniem jaj i rola jej polega na akumulacji wapnia dla właściwego przygotowania skorup. Pełną dojrzałość fizyczną (koniec wzrostu) zwierzęta ta osiągały w wieku siedemnastu do dwudziestu jeden lat. Podobne wyniki dały też badania polegające na liczeniu pierścieni w kościach dinosaurów, które znaleziono przy zniesionych przez nie jajach. 
Wśród dinozaurów nie zachodziła potrzeba jakiegoś prawnego uregulowania sprawy. Z ewolucyjnego punktu widzenia była w tym pewna korzyść przystosowawcza. Życie dinozaurów było krótkie (25 - 30 lat), a więc i czas rozrodu nie gwarantujący wydania liczniejszego potomstwa. Ptaki, współcześni potomkowie dinozaurów, nie mają takich ograniczeń i dlatego nie mają problemu nastolatek będących matkami. 


Tak sobie autor artykułu w 'Discovery' (Jennifer Diegas) wyobrażała
nastolatkę dinosaura przed zniesieniem jaj. 

[QZE03::008];[QEP55::046]
No 1846; w sieci 26.10.2007


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.52

  Site Meter