Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1835
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CLXXXVIII)

.

 André Maurois

(1885 - 1967)


"Kto chce zrobić wszystko, nie zrobi nigdy niczego." 
 "He who wants to do everything will never do anything."
 "Jedyną rzeczą jakiej uczy nas doświadczenie, to to, 
że doświadczenie nie uczy nas niczego."
 "The only thing experience teaches us
is that experience teaches us nothing."

 "Biznes to kombinacja wojny i sportu."
 "Business is a combination of war and sport."
 "W literaturze jak w miłości, jesteśmy zdumienie tym,
co wybieraja inni."
 "In literature as in love,
we are astonished at what is chosen by others."

 "W małżeńskiej rozmowie, jak w chirurgii,
nóż musi być używany bardzo ostrożnie."
 "In married conversation, as in surgery,
the knife must be used with care."

"Udane małżeństwo to budynek, 
który codziennie trzeba odbudowywać."
"A successful marriage is an edifice 
that must be rebuilt every day."

[QZM02::064];[QEP54::229]
No: 1834; w sieci:12.10.2007

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter