Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1834

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Siusiajmy w kapustę.

Wieśniacy chińscy od stuleci zbierali w miastach odchody, w wiaderkach przenosili je na swoje pola i miewali wspaniałe plony. Dlaczego tracimy tyle wspaniałego ludzkiego nawozu, kiedy przy bardzo małym wysiłku, a raczej ulżeniu, możemy podnieść urodzaj np ogórków czy kapusty na działce?  
W Finlandii (Uniwersytet w Kuopio) przeprowadzono badania ilościowe na ten temat. 
Mocz ludzkim ma taki sam prawie skład jak nawozy sztuczne, jeśli idzie o składniki mineralne. Różni się nieznacznie pod względem składników mineralnych w zależności od tego co jemy, ale w glebie nie ma to większego znaczenia. Ma tę zaletę w porównaniu do innych nawozów naturalnych, że jest w zasadzie sterylny, nie przenosi jaj ani zarodników organizmów szkodliwych dla upraw czy człowieka. 
Interesujące są wyniki ilościowe. Mocz jednego człowieka zbierany przez rok wystarcza na nawożenie 90 metrów kwadratowych działki z 160 główkami kapusty . Z poletka takiego nawożonego moczem zbiera się aż 256 kg kapusty więcej niż z poletka nie nawożonego, ale także 64 kg więcej niż z poletka nawożonego konwencjonalnie. Widocznie też organiczne składniki moczu odgrywają tu jakąś rolę. Wiadomo, mocz zawiera wiele hormonów, także roślinnych (np. IAA). Nawożenie moczem daje też pozytywne rezultaty z ogórkami. Nie zauważono żadnych efektów smakowych nawożenia moczem. Można powiedzieć, że jest to pewna forma autofagii (samożerstwa), ale proceder ten jest uprawiany przez wiele zwierząt, a rekordzistami są oczywiście króliki, które zjadają swój kał natychmiast po wydaleniu. Oczywiście potem wydalają go po raz drugi, podwójnie przetrawiony i bardzo zubożony w składniki mineralne i oragniczne. 

[QZE02::093];[QEP54::156];RCP05082-07-167
No: 1833; w sieci:11.10.2007

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.85

  Site Meter