Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1829
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CLXXXVII)

.

 Arthur Schopenhauer

(1788 - 1860)


 "Uprzejmość ma się tak do ludzkiej natury, 
jak ciepło do wosku"
 "Politeness is to human nature what warmth is to wax."
 "wielu uczonych oczytało się do ogłupienia."
 "Many learned persons have read themselves stupid."
 "Ostatnie lata życia są jak koniec maskarady, 
kiedy maski już zdjęto."
 "The closing years of life are like the end of a masquerade party, when the masks are dropped."
 "Jest pewnym pocieszeniem patrzenie wstecz na te wielkie nieszczęścia, które nigdy się nie zdarzyły."
 "It is a source of consolation to look back upon
those great misfortunes which never happened."

 "Trudno jest być cicho, kiedy nie ma się nic do roboty."
 "It is difficult to keep quiet if you have nothing to do."

[QZM02::061];[QEP54-049]
No 1829; 5.10.2007

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter