Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1824
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CLXXXVI)

.

 William Blake

(1757 - 1827)

"Jeśli jesteś mi przyjazny,
bądź moim wrogiem."
 "If you have any friendship for me,
be my enemy."

 "Łatwiej wybaczyć wrogowi
niż wybaczyć przyjacielowi."
 "It is easier to forgive an Enemy
than to forgive a Friend."

 "Każdego wieczoru i każdego ranka
Rodzi się ktoś na cierpienia;
Każdego ranka i każdego wieczoru
Rodzi się ktoś do radości."
 "Every night and every morn
Some to misery are born;
Every morn and every night
Some are born to sweet delight."

"Więzienia zbudowane są z kamieni Prawa,
Burdele z cegieł Religii."
 "Prisons are built with stones of Law,
brothels with bricks of Religion."

"Głupiec nie widzi tego samego drzewa tak, jak widzi to mądry."
"A fool sees not the same tree that a wise man sees."

[QZM02::060];[QEP04::028];[QAB00::043]p88
No 1824; 28.9.2007

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter