Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1819
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CLXXXV)

.

 Dag Hammarskjöld

(1905 - 1961)


 "Twoje zachcianki, jako ludzkiego zwierzęcia, nie stają się modlitwą tylko dlatego, że do Boga z się z nimi zwracasz."
 "Your cravings as a human animal do not become a prayer
just because it is God whom you ask to attend to them."

 "Najdłuższa podróż to podróż do wnętrza"
 "The longest journey is the journey inward."
 "Nigdy, dla spokoju i ciszy, 
nie wypieraj się swego doświadczenia i przekonań."
 Never, for the sake of peace and quiet,
deny your own experience or convictions."

 "Im wierniej słuchasz swego głosu wewnętrznego, 
tym lepiej będziesz słyszał głosy z zewnątrz."
 "The more faithfully you listen to the voices within you,
the better you will hear what is sounding outside."

[QZM02::057];[QEP54::049]
No: 1819; w sieci:
23.9.2007

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.44

  Site Meter