Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok VIII; No xxxx
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CLXXV)

.

 Bernard de Fontenelle

 (1657 - 1757)


 "Wielką przeszkodą w szczęściu jest 
oczekiwanie zbyt wielkiego szczęścia."
 "A great obstacle to happiness is
the expectation of too great a happiness."

 "To namiętność wszystko robi, i wszystko niszczy."
 "It is the passions that do and undo everything."
 "Jeśli miałbym garść pełną prawd, 
dobrze bym się zastanawiał, jak ją otworzyć."
 "If I had my hand full of truth,
I would take good care how I opened it."

 Ludzie często zwą coś bezużytecznym, czego nie rozumieją.
To pewna forma zemsty." 
 "People very readily call useless what they do not understand.
It is a sort of revenge."

 "Trzy są rzeczy, które kochałem, lecz nigdy nie rozumiałem.
Sztuka, muzyka, i kobiety."
 "There are three things I have loved but never understood.
Art, music and women."

[QZM02::055];[QEP31::179]
No 1813; 16.9.2007

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.44

  Site Meter